Daily Archives: Tháng Sáu 4, 2016

Hoa Hồng xanh

Tranh vẽ bằng bút bi

Đăng tải tại Tú_Yên vẽ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?