Daily Archives: Tháng Sáu 18, 2016

Cái tôi – vô thường

Cái tôi – vô thường Lưng trời Trăng lửng lơ buông Trần gian một thoáng… vô thường ghé thăm Cao vời cũng chỉ trăm năm Đời sao lại giống tơ tằm rối tung ?

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?