Daily Archives: Tháng Tám 6, 2016

Lòng Mẹ

Lòng Mẹ * Cảm xúc trước tấm lòng của một người mẹ trẻ (Đậu thị Huyền Trâm/Hà Tĩnh) cương quyết từ chối điều trị ung thư để giữ lại mạng sống đứa con đang cưu mang trong bụng. Có điều gì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ mới | Thẻ | 4 phản hồi