Daily Archives: Tháng Tám 18, 2016

Ước…

Phải chi tôi có phép mầu Sẽ không để chuyện thương đau cõi người Ước mơ: ai cũng được cười Mong cho trần thế khắp nơi an lành. Tú_Yên (09-08-2016)  

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 3 phản hồi