Daily Archives: Tháng Chín 16, 2016

Yên lành như cỏ

Yên lành như cỏ Hãy sống yên lành như cỏ Bên đường mặc kẻ lại qua Thong dong chờ sương nhỏ giọt Vô tư – bình dị – thật thà Tú_Yên (16-09-2016)

Đăng tải tại Thơ 6 chữ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?