Daily Archives: Tháng Chín 18, 2016

Mơ ước như là…

Mơ ước như là… Lồng lộng trên cao mây giao thoa cùng núi Khúc Cổ Cầm ngân vọng buổi chia xa Bây giờ tóc đã sương pha Mà hay mơ ước như là trẻ thơ. Tú_Yên (17-09-2016)

Đăng tải tại Thơ mới | Thẻ | 2 phản hồi