Daily Archives: Tháng Mười 2, 2016

Chán !

Chán ! Tôi thấy trần gian – chán quá hà Cả đời chỉ mỗi chuyện (rên, la) Sáng lo cơm áo mà xanh mặt Chiều chạy tiền tiêu – muốn té phà. Tú_Yên (02-10-2016) Advertisements

Đăng tải tại Giảm Stress bằng thơ | Thẻ | 2 phản hồi