Monthly Archives: Tháng Mười 2016

Bát Tiên trắng

Hoa nhà Tôi: Xương Rồng Bát Tiên

Đăng tải tại Hoa nhà Tôi | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chán !

Chán ! Tôi thấy trần gian – chán quá hà Cả đời chỉ mỗi chuyện (rên, la) Sáng lo cơm áo mà xanh mặt Chiều chạy tiền tiêu – muốn té phà. Tú_Yên (02-10-2016)

Đăng tải tại Giảm Stress bằng thơ | Thẻ | 2 phản hồi