Daily Archives: Tháng Mười Một 2, 2016

Khe khẽ thu đi

Khe khẽ thu đi Khi thời gian qua vội vã Là bấy mùa thu cứ trôi Bao nhiêu hạt mưa hối hả Tung tăng rơi giữa chừng trời

Đăng tải tại Thơ 6 chữ | Thẻ | 3 phản hồi