Daily Archives: Tháng Mười Một 9, 2016

Tự dưng

Tự dưng Tự dưng thấy rất yên bình Thì ra đời lắm chân tình thiện nhân Không còn những nỗi bâng khuâng Quanh ta bất chợt trong ngần thiều quang. Tú_Yên (09-11-2016)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 1 phản hồi