Daily Archives: Tháng Mười Một 19, 2016

Từ nay

Từ nay Từ nay không vướng bận gì Lo toan trút bỏ Sầu bi trả đời Đã xong ân nghĩa một thời Lòng riêng thư thái Tiếng cười nhẹ tênh. Tú_Yên (19-11-2016)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?