Daily Archives: Tháng Ba 15, 2017

Chào

Chào Chào mi: cái giấc chiêm bao Chào con sóng cứ lao xao xô bờ Chào câu_chữ – lắm mộng mơ Chào người khắc khoải…cùng thơ – trải lòng. Tú_Yên (14-03-2017)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?