Daily Archives: Tháng Tư 8, 2017

Cát bụi…

Cát bụi… Hơn thua chi lắm cũng thành ma Vất vưởng sơn lâm chẳng mái nhà Sống hám lợi danh , nhiều ích kỷ Chết rồi cát bụi phủ thân ta ! Tú_Yên (05-04-2017)

Đăng tải tại Giảm Stress bằng thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?