Cát bụi…

dentrg55

Cát bụi…

Hơn thua chi lắm cũng thành ma
Vất vưởng sơn lâm chẳng mái nhà
Sống hám lợi danh , nhiều ích kỷ
Chết rồi cát bụi phủ thân ta !

Tú_Yên
(05-04-2017)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Giảm Stress bằng thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.