WinWin hiphop

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong WinWin nhà Tôi và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.