Monthly Archives: Tháng Năm 2017

Vấp…

Vấp… Vấp nhau – vấp cả cuộc đời? Mơ xưa không đặng nên lời đa đoan? Một lần vấp Một lần mang… Tình như bọt sóng biển tràn khơi xa. Vấp vào nhau? Buốt lòng ta? Tình là hạt bụi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chặng đường 10 năm

Chặng đường 10 năm (2007-2017) Thắm thoát mà đã 10 năm rồi. Thời gian 10 năm dẫu chẳng mấy dài – nhưng cũng không phải là ngắn đối với một kiếp người.

Đăng tải tại Tản mạn | Thẻ | 2 phản hồi