Daily Archives: Tháng Năm 17, 2017

Vấp…

Vấp… Vấp nhau – vấp cả cuộc đời? Mơ xưa không đặng nên lời đa đoan? Một lần vấp Một lần mang… Tình như bọt sóng biển tràn khơi xa. Vấp vào nhau? Buốt lòng ta? Tình là hạt bụi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?