Video FB

Thấy cũng vui vui nên lưu lại để dành xem chơi.

* Lịch xem suốt đời
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/

* Để dành ngâm cứu cuoilan
https://nguyentamhan.wordpress.com/linh-tinh-2/muon-biet-gi/

http://tinmung.net/CuocSongMuonMau/INDEX.htm

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Để dành xem chơi và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.