Monthly Archives: Tháng Bảy 2017

Mấy mùa…?

Mấy mùa…? Đã mấy mùa Đông – đã mấy Xuân Hè sang cho dạ nhuốm bâng khuâng Rồi Thu nhẹ đến…rừng thay lá Thơ – đếm vần rơi luống ngại ngần.

Đăng tải tại Thơ Thất ngôn | Thẻ | 2 phản hồi

Ngày qua…

Ngày qua…  Một ngày  rồi một ngày qua  Hỏi vần thơ có thật thà hơn không? 

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?