Daily Archives: Tháng Bảy 8, 2017

Ngày qua…

Ngày qua…  Một ngày  rồi một ngày qua  Hỏi vần thơ có thật thà hơn không? 

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?