Ngày qua…

la14

Ngày qua… 

Một ngày 
rồi một ngày qua 
Hỏi vần thơ có thật thà hơn không? 

Một mùa 
rồi một mùa Đông 
Sắt se gió lạnh trải dòng thời gian! 

Một ngày 
rồi một ngày sang… 
Miên man câu chữ 
ngổn ngang ngôn từ… 

Cỏi trần: vừa thực…vừa hư? 
 Trăm năm thì cũng chỉ như…một ngày

Một ngày theo gió vút bay
Một ngày…rồi lại một ngày – ngày qua. 

Tú_Yên 
(08-07-2017)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.