Daily Archives: Tháng Bảy 16, 2017

Mấy mùa…?

Mấy mùa…? Đã mấy mùa Đông – đã mấy Xuân Hè sang cho dạ nhuốm bâng khuâng Rồi Thu nhẹ đến…rừng thay lá Thơ – đếm vần rơi luống ngại ngần. Advertisements

Đăng tải tại Thơ Thất ngôn | Thẻ | 2 phản hồi