Daily Archives: Tháng Chín 13, 2017

Khi trời rạng đông

Khi trời rạng đông Khi bên ấy rạng đông Trời dường như nhúm lửa? Giọt sương đang lần lựa Không muốn tan vào cây.

Đăng tải tại Thơ Ngũ ngôn | Thẻ | 2 phản hồi