Daily Archives: Tháng Chín 25, 2017

Một ngày

Một ngày Mưa lâm thâm Nắng liu riu Hết mưa đến nắng hết chiều lại đêm Hạt sương rơi ướt cỏ mềm Một ngày – rồi sẽ lại thêm một ngày. Một ngày – như bóng mây bay Một ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?