Daily Archives: Tháng Chín 30, 2017

Đôi khi

Đôi khi Đôi khi nghĩ đến khoảng trời… đa đoan – với những tiếng cười…thực_hư Nhớ thời cứ ngỡ chừng như… Chừng như…(yêu?) – lại chừng như…(hững hờ!)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?