Daily Archives: Tháng Mười 31, 2017

Vẽ…

Vẽ…   Bâng khuâng vẽ giấc mộng thường Vẽ cơn nắng Hạ  vẽ buồn ngày mưa Lưng trời hạt nước lưa thưa Mây bay gió quyện …có vừa tương tư ?

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 2 phản hồi