Monthly Archives: Tháng Mười Một 2017

Mời…

Mời… Mời anh đếm giọt sương mềm Mời anh đếm cả lời đêm tự tình Kia là hạt nắng bình minh Mời anh đếm hết giùm mình – được không?

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | %(count) bình luận

Hỏi…

Hỏi… Hỏi người hay hỏi lá lay “Bao năm qua đã đếm ngày xong chưa Một đời có mấy cơn mưa Và con nắng xế…đủ_vừa đến đâu?”

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thiên nhiên diệu kỳ

Thiên nhiên diệu kỳ Nơi tôi ở sắp sang mùa nắng Bấc về đầy khoảng lặng trước sân Không là cái rét nàng Bân Chỉ hơi se lạnh (chỉ ngần ấy thôi)

Đăng tải tại Song thất lục bát | Thẻ | 2 phản hồi

Ví dầu…

Ví dầu… Em là gió Anh là mây Cùng nhau bay giữa trời đầy nắng chan Vượt bao sông, suối, đại ngàn Miên man dạo khúc…tình tang bên đời.

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 4 phản hồi