Daily Archives: Tháng Mười Một 1, 2017

Ví dầu…

Ví dầu… Em là gió Anh là mây Cùng nhau bay giữa trời đầy nắng chan Vượt bao sông, suối, đại ngàn Miên man dạo khúc…tình tang bên đời.

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 4 phản hồi