Daily Archives: Tháng Mười Một 4, 2017

Thiên nhiên diệu kỳ

Thiên nhiên diệu kỳ Nơi tôi ở sắp sang mùa nắng Bấc về đầy khoảng lặng trước sân Không là cái rét nàng Bân Chỉ hơi se lạnh (chỉ ngần ấy thôi)

Đăng tải tại Song thất lục bát | Thẻ | 2 phản hồi