Daily Archives: Tháng Mười Một 18, 2017

Mời…

Mời… Mời anh đếm giọt sương mềm Mời anh đếm cả lời đêm tự tình Kia là hạt nắng bình minh Mời anh đếm hết giùm mình – được không?

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | %(count) bình luận