Daily Archives: Tháng Mười Hai 9, 2017

Chút vui cho ngày mới

Thấy vui nên rinh về để dành xem chơi. * Cám ơn FB đã luôn tạo ra những điều bất ngờ thú vị    

Đăng tải tại Để dành xem chơi | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vu vơ

Vu vơ Bên sân xao xác lá vàng Vu vơ một thoáng…dịu dàng – mênh mông Chẳng là cái lạnh chiều Đông Mà nghe như tiếng hư không gọi mình. Tú_Yên (09-12-2017)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | %(count) bình luận