Daily Archives: Tháng Mười Hai 12, 2017

Nhớ…

Nhớ… Nhớ anh – con chữ chợt buồn Như mùa Đông xám trời tuôn mưa phùn Trăng tàn làm cảnh mông lung Có ngôi Sao lạc – lạc vùng hư vô.

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 2 phản hồi