Daily Archives: Tháng Ba 19, 2018

Giấc mơ Anh

 Viết cho giấc mơ của Người – nhưng cũng lại là “Giấc mơ Tôi” ngày xưa.

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?