Daily Archives: Tháng Tư 14, 2018

Dặn

Dặn Dặn mình hãy sống vui vui Đừng đeo mang nỗi ngậm ngùi đã qua Kiếp trần thoáng chốc bay xa Bận tâm chi những chuyện ta, chuyện người

Đăng tải tại 1- Tập thơ "Thoáng Phù Vân" | Thẻ | %(count) bình luận