Monthly Archives: Tháng Năm 2018

Năm tháng qua mau

Năm tháng qua mau Ba năm rồi đó Chị Ngày tháng vốn qua mau Em giờ không buồn nữa Chị – đã là xưa, sau. Advertisements

Đăng tải tại Thơ cho Chị | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?