Năm tháng qua mau

mua11

Năm tháng qua mau

Ba năm rồi đó Chị
Ngày tháng vốn qua mau
Em giờ không buồn nữa
Chị – đã là xưa, sau.

Ba năm rồi đó Chị
Em vẫn sống…vẫn cười
Chị – trở thành dĩ vãng
Không nhớ mà.
Chị ơi!

Ba năm qua lặng lẽ
Em – nhẫm đếm thời gian
Lật từng tờ lịch cũ
Có gì…như miên man?!

Tú_Yên
(05-05-2018)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ cho Chị và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.