Daily Archives: Tháng Bảy 30, 2018

Tập thơ “Một thoáng Phù Vân”

Một mai hóa kiếp tro tàn Thoáng qua cỏ đã bên đàng phủ xanh Phù hoa – tạm bợ…mong manh Vân du tám hướng chẳng dành riêng ai. … Cuối cùng tay vẫn trắng tay Biết còn hay mất? Ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 6- Thơ Tú_Yên (toàn tập) | 12 phản hồi