Daily Archives: Tháng Chín 29, 2018

Giảm stress bằng thơ

Buồn buồn – giảm stress bằng thơ Để xem con chữ hay mơ – buồn buồn. Lẳng lặng… Lẳng lặng mà xem Ốc mượn hồn Rộn ràng cuối bãi lúc hoàng hôn Lăng xăng kéo nhóm cùng đi dạo Líu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giảm Stress bằng thơ | Thẻ | 2 phản hồi