Daily Archives: Tháng Mười Hai 14, 2018

Một năm nhìn lại qua Vidéo của FB

Chỉ một chút… Nhưng thấy ấm áp và rất vui. Mình luôn muốn lưu giữ để xem lại mỗi khi…

Đăng tải tại Để dành xem chơi | Bạn nghĩ gì về bài viết này?