Daily Archives: Tháng Hai 12, 2019

Tâm trạng đầu năm

Nhớ… Đầu năm nhớ Má, nhớ Ba Nhớ Anh, nhớ Chị… Nhớ xa, nhớ gần… Nhớ chi cho dạ tần ngần Xuân như còn đó mà bâng khuâng lòng. Tú_Yên (Mùng 8 Tết Kỷ Hợi/12-02-2019)

Đăng tải tại Tản mạn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?