Monthly Archives: Tháng Một 2020

Mai vàng ngày Tết

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thơ Tú_Yên phổ nhạc – Nếu biết mùa Xuân

Bài thơ cũ kỹ mà chị Như Ngọc Hoa phổ nhạc từ năm 2012. Một chút tâm trạng đã xưa – nhưng lại cứ thấy rất mới…như hôm qua…như hôm nay và có thể cả ngày mai nữa…

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tết vui

Tết nầy – Tết của bình yên Cả nhà tề tựu huyên thiên nói, cười Mai vàng xòe cánh rất tươi Gia môn đầm ấm – lòng người hân hoan. Tú_Yên (Mùng 3 Tết Canh Tý/27-01-2020)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chào

Chào ngày mới Chào niềm vui Chào đời còn lắm ngọt bùi chia nhau Chào mùa Xuân đến xôn xao Chào năm tháng tới dạt dào niềm tin. … Chào hoa – muôn sắc rất xinh Chào Tôi Chào cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Bạn nghĩ gì về bài viết này?