Daily Archives: Tháng Một 5, 2020

Chào

Chào ngày mới Chào niềm vui Chào đời còn lắm ngọt bùi chia nhau Chào mùa Xuân đến xôn xao Chào năm tháng tới dạt dào niềm tin. … Chào hoa – muôn sắc rất xinh Chào Tôi Chào cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Bạn nghĩ gì về bài viết này?