Category Archives: Cảm nhận thơ

Cảm nhận về một bài thơ

Lạc đường Vầng trăng, Ta bẻ làm đôi Nửa chìm đáy nước, nửa trôi ngân hà Giả từ góc nhỏ thơ ca Dư âm ? Một thoáng hương hoa – lạc đường. Tú_Yên (01-04-2010) Lạc đường lên chốn phong nghinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cảm nhận thơ | Thẻ | 5 phản hồi