Category Archives: Lời muốn nói

Nói ra hết những gì muốn nói
Để cho lòng không còn nỗi ưu tư
Đời thì nhiều chuyện thực_hư
Mà sao cứ phải mệt lừ sáo ngôn ?!

Ngày 1 tháng 3

Một chút vui ngọt ngào mà con trai dành tặng nhân ngày 1 tháng 3 Cám ơn Út Duy của mẹ

Đăng tải tại Lời muốn nói | Thẻ | %(count) bình luận

Ngày giỗ Ba

Ba, Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 26 của Ba – cũng có nghĩa là con đã lớn thêm 26 tuổi nữa rồi đó.

Đăng tải tại Lời muốn nói | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?