Category Archives: Nói dóc chơi

Nói Dóc chơi…

Nói Dóc chơi Ngồi buồn nói dóc mà chơi Nói cho quên hết cuộc đời đa đoan Nói nhăng, nói cuội, nói càn Nói vu vơ, để lan man – cười khì.

Đăng tải tại Nói dóc chơi | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?