Category Archives: Thơ 4 chữ

Bóng thời gian

Bóng thời gian Thời gian cứ trôi Lòng ta hoang vắng Mắt, môi nồng thắm… Ngày xưa đâu rồi ?

Đăng tải tại Thơ 4 chữ | Thẻ | 2 phản hồi