Category Archives: Tú_Yên vẽ

Hoa Hồng xanh

Tranh vẽ bằng bút bi

Đăng tải tại Tú_Yên vẽ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tranh vẽ nổi trên vải

Hoa Lan Tranh vẽ nổi trên vải bằng sơn nước By Tú_Yên (năm 1973)

Đăng tải tại Tú_Yên vẽ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tranh vẽ

Hoa Hồng Tranh vẽ bằng bút bi By Tú_Yên (2004)

Đăng tải tại Tú_Yên vẽ | Thẻ | 3 phản hồi