Category Archives: Vidéo “Nghe thơ nhắn lời…” – Đọc thơ sáng tác

Đọc thơ mình với tranh ảnh tự chụp.

Vidéo “Nghe thơ nhắn lời…”

 

Đăng tải tại 6- Thơ Tú_Yên (toàn tập), Vidéo "Nghe thơ nhắn lời..." - Đọc thơ sáng tác | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?