Category Archives: WinWin nhà Tôi

Chút gì để nhớ về WinWin – con chó cưng mà tôi vô cùng thương quí.
Trên tất cả mọi thứ – Win là người bạn trung thành đã luôn bên cạnh: an ủi, sẻ chia, lắng nghe tôi nói trong suốt những năm tháng dài hiu quạnh trên cõi đời nầy.
Tôi yêu WinWin

WinWin hiphop

Advertisements

Đăng tải tại WinWin nhà Tôi | Thẻ