Tag Archives: Thơ Lục Bát

Học quên…

Học quên… Trăm năm không phải là nhiều Cho nên phải cố học điều “biết quên” Advertisements

Đăng tải tại 1- Tập thơ "Thoáng Phù Vân", Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giữ…

Giữ… Giữ cho trong trẻo tâm hồn Không màng đến chuyện dại_khôn của đời (Hơn_thua – cũng chỉ mấy lời Mà mang tâm trạng bời bời đớn đau)

Đăng tải tại 1- Tập thơ "Thoáng Phù Vân" | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tặng…

Hình ảnh | Posted on by | Thẻ , | 2 phản hồi

Bỏ

Bỏ Bây giờ… Bỏ hết đa đoan Bỏ luôn ân nghĩa trót mang một thời Bỏ mưa_nắng Bỏ chuyện đời…

Đăng tải tại 1- Tập thơ "Thoáng Phù Vân" | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dặn

Dặn Dặn mình hãy sống vui vui Đừng đeo mang nỗi ngậm ngùi đã qua Kiếp trần thoáng chốc bay xa Bận tâm chi những chuyện ta, chuyện người

Đăng tải tại 1- Tập thơ "Thoáng Phù Vân" | Thẻ | %(count) bình luận

Giấc mơ Anh

 Viết cho giấc mơ của Người – nhưng cũng lại là “Giấc mơ Tôi” ngày xưa.

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyên Tiêu Khai Bút

Một chút thơ cho ngày Thượng Nguơn

Đăng tải tại 1- Tập thơ "Thoáng Phù Vân" | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?